flag_swedish

Ekonomi för beslutsfattare

Kurspaketet är utformat för dig som upplever att du saknar genomslagskraft och tyngd i ekonomiska diskussioner, analyser, prioriteringar och förståelse.

 • Finansiellt värdeskapande i praktiken (45 min)
 • Bokföring är kul (1 timme 13 min)
 • Att förstå redovisning (2 timmar 25 min)
 • Nyckeltalsanalys (1 timme 52 min)

Som beslutsfattare, chef, rådgivare, konsult, jurist etc. blir ditt inflytande snabbt begränsat om du inte förstår och kan använda de viktigaste ekonomiska modellerna och begreppen.

Brist på kompetens och förståelse av sammanhang och koncept i affärsanalyser och finansiella rapporter ökar samtidigt risken för fel i beslutsprocesser och prioriteringar.

Pris:

3.500,- SEK + moms

Kursintyg:

Efter att du genomfört alla kursmoment, inklusive 4 multiple choice tester, kan du beställa ett kursintyg - motsvarande 7 timmars e-learning. Omkostnader för utfärdandet av kursintyget ingår i kursavgiften.

Detaljer
per_montage_ecourses
flag_swedish

Avtalsrätt

I kursen lär du dig grunderna i avtalsrätten. Kursen riktar sig till dig som arbetar med att skriva offerter eller regelbundet kommer i kontakt med avtal. Utgångspunkten är det kommersiella avtalet; avtalet mellan två olika företag.

Efter kursen kommer du att ha en större förståelse och kunskap i ditt egna avtalsskrivande. Kursen behandlar:

 • Vad är ett avtal?
 • Skillnad mellan skriftliga och muntliga avtal
 • När uppstår avtalsbundenhet?
 • Vem har behörighet att ingå avtal?
 • Vad händer vid avtalsbrott och vad är ett avtalsbrott?
 • Avtals ogiltighet
Detaljer
flag_swedish

Upphovsrätt

I kursen lär du dig grunderna i upphovsrätt. Kursen riktar sig både till dig som arbetar med rättighetstunga projekt och dig som skapar upphovsrättsligt skyddade verk. Är du beställare av material som är upphovsrättsligt skyddat har du god nytta av kursen.

Kursen behandlar vilka verk som skyddas och vad det innebär att ha upphovsrätt, dvs vad ensamrätten innebär. Kursen tar även upp inskränkningar i ensamrätten, dvs vad du får göra utan att fråga upphovsmannen om lov.

Du kommer vidare att få lära dig om hur du ska agera vid en intrångssituation och hur upphovsrätten övergår till annan.

Detaljer
flag_swedish

Stressrelaterad ohälsa

Kursen är tänkt för dig som arbetar med vård och behandling i offentlig och/eller privat verksamhet, men även för dig som är intresserad av stress som fenomen.

Alla stressdiagnosernas kriterier är med samt mycket information och kunskap som förhoppningsvis skapar eftertanke och debatt. Särskilt tas Arbetsmiljöverkets nya förordning upp.

Allt i kursen vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt det utbildaren har lärt av sina stresspatienter under 16 års terapeutiskt arbete individuellt och i grupp.

Kursen kommer att ge Dig bättre kunskap och säkert mer att fundera över gällande både Dig själv som människa rent existentiellt och yrkesarbetande, avseende stressrelaterad ohälsa.

Detaljer
flag_british

Business English – Introduction

Who is this product for and what can you expect to learn?

This product is for business people who have a lower intermediate level (A2/B1European language levels) who would like to be able to communicate with confidence in basic business English situations like:

 • Greetings
 • Introducing yourself
 • Describing your job
 • Describing your company
Detaljer
flag_danish

E-masterclass i strategi

E-MasterClass i Strategi er relevant for dig, der

 • skal i gang med at udforme en strategi
 • har en strategi som ikke fungerer hensigtsmæssigt
 • vil i gang med strategiarbejdet, men som mangler mangler viden, inspiration og praktisk erfaring i hvordan man bedst strukturerer processen

I løbet af tre timer guider virksomhedsrådgiver Henrik Specht dig igennem et tydeligt procesforløb, som kan hjælpe dig til at udarbejde en sammenhængende, kommunikérbar og håndtérbar, og dermed eksekvérbar, strategi.

Detaljer
flag_danish

Nye regler og praksis om kapitalejerlån

Kurset henvender sig til advokater, jurister, revisorer, bestyrelsesmedlemmer, virksomhedsjere og andre der beskæftiger sig med selskabsret i praksis eller ønsker at blive opdateret på de nyeste regler og praksis om mulighederne for selskabers økonomiske bistand til sine kapitalejere (populært kaldet ”aktionærlån”).

Kurset indeholder dels et overblik over retstilstanden, herunder den seneste lovændring der trådte i kraft pr. 1. januar 2017, dels en nærmere gennemgang af de i praksis vigtigste bestemmelser.

Detaljer

Bykragh • Telefon: +46 709 98 20 35 • hello@bykragh.com