Specialister inom e-learning

- din källa till saklig rådgivning och produktion

Vi uppfyller dina lärandemål

Hos Bykragh är dina lärandemål vår mission. Vi specialiserar oss på att designa och producera skräddarsydda e-learning-lösningar som tillgodoser de specifika lärandebehoven i stora organisationer. Genom nära samarbete med dig säkerställer vi att dina tydligt definierade lärandemål nås med hjälp av effektiva och engagerande undervisningsmaterial och tydliga lärandeprocesser.

Totalleverantör av e-learning-lösningar

Hos Bykragh erbjuder vi en komplett lösning för produktion av e-learning. Vi hanterar allt från projektledning, planering och analys av företagets lärandemål till utveckling av utbildningsmaterial, grafisk design, bilder och produktion av undervisningsfilmer. Med vårt eget optimerade LMS för videobaserad e-learning säkerställer vi en effektiv och engagerande lärandeupplevelse.

Professionell videoproduktion för undervisning

Hos Bykragh producerar vi undervisningsfilmer där vi vanligtvis filmar lärarna framför en green screen och lägger till relevanta undervisningsmaterial i redigeringsfasen. Våra kunder uppskattar särskilt vår förmåga att regissera och vägleda lärare så att de snabbt blir trygga med att undervisa framför kameran – även om det är deras första gång. Med vår expertis säkerställer vi professionella och engagerande undervisningsfilmer.

Vi producerar undervisningsfilmer både för vårt eget LMS och för alla andra typer av system.